• Domov
  • /
  • Zoborský skrášľovací spolok

www.facebook.com/zoborskyspolok

Zoborský skrášľovací spolok  je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Obnovený Zoborský skrášľovací spolok sa cíti byť pokračovaním pôvodného Nitrianskeho skrášľovacieho spolku Chmeľovej doliny, založeného v roku 1888, ktorého cieľom bolo ovplyvňovať novú výstavbu. Tento spolok bol rok po vzniku premenovaný na Zoborský skrášľovací spolok. Dnes spolok pôsobí v súčasných podmienkach a chce prispievať k rozvoju Zobora ako významnej mestskej časti mesta Nitra v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú významné historické artefakty. Vyhľadajte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame.

Navštívte nás na Kamenná 65, Nitra.

Z histórie

Zoborského skrášľovacieho spoloku

V 1888 bol založený Nitriansky skrášľovací spolok Chmeľovej doliny s cieľom ovplyvňovať novú výstavbu.

Predsedom bol kanonik Gabriel Ceisel mal 136 členov, rok po vzniku sa premenoval na Zoborský skrášľovací spolok.

Činnosť spolku  bola zameraná aj na – úprava ciest, chodníkov, oddychových plôch pre turistov a samozrejme zelene povedľa  ciest. Sám biskup daroval každý rok pre spolok 25 forintov, z dôrazom v prvom rade uprednostniť Chmeľovu dolinu a zvyšok  na ostatné časti.

V r. 1888 po založení Skrášľovacieho spolku Chmeľovej doliny sa konal juniáles v Zoborskom kláštore a 4 tanierový komplet obed vrátane dezertu stál 1 forint a 10 grajciarov. V roku 1898 pri príležitosti posvätenia nového oltára v kaplnke  sv. Urbana na Zobore sa konala slávnosť, kde ponúkali obed za 1 forint. Pri založení spomínaného spolku bolo ročné členské 1 forint ale už o dva roky sa zvýšilo na 2 forinty.

Čestnými členmi spolku boli biskup Imrich Bende a hlavný župan Viliam Túróczy.  Prispeli členským po 25 Forintov. Okrem toho bolo ďalších 12 čestných členov, ktorí platili príspevok 2 Forinty a 160 riadnych členov platiacich príspevok 1 forint. Zoborský skrášľovací spolok mal v roku 1889 spolu 198 riadnych členov.

Na členskom v roku 1889 vybral 737 Forintov a zdarov a pomoci členov získal ďalších 816 Forintov a 68 Grajciarov, spolu 1 553 Forintov a 68 Grajciarov. Z toho boli vykonané práce v sume 1 317 Forintov a 94 Grajciarov, v peňažnom ústave zostalo 235 Forintov a 74 Grajciarov.

Obyvatelia Nitry prejavovali od počiatku svojim patrónom veľkú úctu. Po morovej epidémii v roku 1739, kedy zahynula štvrtina obyvateľov mesta, miestny kult doplnili o prísny pôst, ktorý dodržiavali každoročne 16. júla. V 17. júla konali  púť k Svoradovej jaskyni, ktorú Zoborský skrášľovací spolok v roku 1898 dal upraviť na kaplnku. Umiestnil v nej drevený oltárik a obraz pustovníkov. Vchod do jaskyne dal uzavrieť oceľovou mrežou.

V júni 2013 sme založili  občianske  združenie ktorého cieľom je starostlivosť o kultúrne dedičstvo predkov v mestskej časti Nitra – Zobor a jeho rozvoj v terajšej dobe. Obnovený Zoborský skrášľovací spolok sa cíti byť pokračovaním pôvodného Nitrianskeho skrášľovacieho spolku Chmeľovej doliny, založeného v roku 1888. Prvou aktivitou bolo zhotovenie a umiestnenie informačnej tabule o Zoborskom kláštore, za pomoci RNDr. Mariána Samuela z AÚ SAV Nitra, Špecializovanej nemocnice sv. Svorada /ruiny kláštora sa nachádzajú na ich pozemku/ a Mesta Nitra, za podpory viceprimátora Jána Vanča. Plánujeme prispieť k revitalizácii územia bývalého kláštora, konzervácii ruín a jeho sprístupnenia verejnosti. V krátkodobom horizonte chceme obnoviť kaplnku v Svoradovej jaskyni, aby bola dôstojným miestom na modlitbu a zamyslenie sa.

Informačný servis nitrianskej diecézy