Tlačová správa

Noc kostolov v Zoborskom kláštore

Zoborský skrášľovací spolok pripravil na večer dňa 25.5.2018 v rámci Noci kostolov zaujímavý program.  Potešením a veľkou  cťou pre organizátorov a návštevníkov bola prítomnosť pána primátora Jozefa Dvonča, viceprimátora Jána Vanča, poslancov miestneho zastupiteľstva Miloslava Hatalu, pani Renáty Kolenčíkovej a Pavla Vargu. Pán primátor sa prihovoril prítomným. Vo svojom prejave zdôraznil význam benediktínskeho kláštora sv. Hipolyta, ktorý bol založený v 9. storočí . Ocenil  jeho dôležitosť a nesmiernu hodnotu pre náš národ a rovnako aj  výsledky Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý vegetáciou zarastené, zanedbané  ruiny zmenil na  krásne a príjemné prostredie pre verejnosť. Dnes areál Zoborského kláštora  plní duchovnú, kultúrnu, historickú i  edukačnú  funkciu a najmä relaxačnú, oddychovú. Každý si tu dokázal nájsť mnoho zaujímavého. Deti  sa zabavili  interaktívnou  hrou, priraďovali  k obrázkom správny  historický text, ilustrovaný na  príbehoch kniežaťa Pribinu a kráľa Svätopluka. Ďalší si pozreli výstavku artefaktov nájdených v areáli pri archeologickom výskume z románskeho, gotického a barokového obdobia, ktorú reprezentovala  Petra Smetanová z Archeologického ústavu SAV.  Milovníci dobrého vínka  dali prednosť degustácii  zlatého vínneho moku zo Šindolky, kde v minulosti  mali benediktínski  mnísi vinice.  Páter Filip, v osobe  stredoškolského učiteľa Pavla Žebráka,  previedol návštevníkov  históriou kamaldulských mníchov.  Veľkým gurmánskym „hitom“  sa stali pagáčiky a jablkovo-maková štrúdľa z biskupskej kuchyne. V tichu tmy a svetiel  o 21.00 h zaznela modlitba vešpier, ktorú viedol vicerektor seminára sv. Gorazda v Nitre Miroslav Šidlo spolu so svojimi pomocníkmi- diakonmi. Atmosféru dotváralo iluminačné osvetlenie  Kostola sv. Jozefa, technicky zabezpečil pán Kurek.  Všetci prítomní v modlitbe vešpier spoločne niesli posolstvo nášho patróna sv. Svorada, ožila história a súčasnosť sa obohatila kultúrou a pokojom, harmóniou duše.

26.5.2018

Ján Kratochvíl