mapa

Zoborský skrášľovací spolok, občianske združenie

Panská dolina 65, 949 01 Nitra

IČO: 42335205

VÚB       3189334154/0200

IBAN     SK4802000000003189334154

Tel.:       0903 724 764   uložiť

E-mail:  [email protected]

Facebook: www.facebook.com/zoborskyspolok

Web: ?

Starý web : http://zoborsky-skraslovaci-spolok.webnode.sk/

Wikipedia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1tor_a_kostol_kamaldulov_na_Zobore