Marker

Mobilná aplikácia  ZOBORSKÝ KLÁŠTOR  vás sprevádza  históriou najstaršieho kláštora v bývalom Uhorsku, benediktínskym Kláštorom sv.
Hypolita  ( 9. – 15. stor.) a kamaldulským  Kláštorom sv. Jozefa (17. – 18. stor.).
Pomocou technológie  3D rozšírenej reality si môžete prezrieť dávnu podobu Zoborského kláštora a vypočuť si rozprávanie o ňom.

Predstavujeme vám exteriér príbytku kamaldulského mnícha.

Vizualizácia 01_02  Vizualizácia 04_02 (1)  Vizualizácia 03_02  Vizualizácia 02_2

Informačný servis nitrianskej diecézy