• Domov
  • /
  • 1. Základ drevenej stavby postavenej v najstarších obdobiach vedci rámcovo datovali do 10. – 11. storočia

Dvanásť storočí od založenia benediktínskeho kláštora pod Zoborom

 

Základ drevenej stavby postavenej v najstarších obdobiach vedci rámcovo datovali do 10. – 11. storočia.

O existencii benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita spod Zobora máme síce písomné informácie, no nevieme, v ktorom roku bol presne založený. Iba to, že to bolo v 9. storočí.   Pri budovaní terás nového barokového komplexu kamaldulského  Kláštora sv. Jozefa v 17. storočí prišlo k  zmene pôvodného terénu a tým  aj k zničeniu možných stredovekých zvyškov stavieb predošlého kláštora.  Konkrétnych archeologických nálezov zo stredovekého  benediktínskeho kláštora je poskromne. Jedným z nich sú  napr. zvyšky drevenej stavby, neskoršie  nájdené vo výťahovej šachte.

Výstavba nového pavilónu v areáli bývalých kláštorov sv. Hypolita  9.-15. stor. a sv. Jozefa 17.- 18.stor.  si v roku 2008 vyžiadala archeologický výskum.   Dnes celý areál  patrí Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor.  Pod vedením RNDr. Mgr. Mariána Samuela z Archeologického ústavu SAV v Nitre sa po zbúraní takmer celého pavilónu, tzv. telocvične, nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa, pustili do výskumu. Novostavba využila základy a spodné časti staršej stavby, plocha výskumu sa redukovala len na úzke ryhy (50-80 cm) určené na spevnenie základov po obvode staršieho pavilónu, kanalizačné ryhy a na plochu budúcej výťahovej šachty.

Jeden z najzaujímavejších nálezov sa objavil  práve v budúcej výťahovej šachte s rozmermi 4,5 x 6 m. Po odstránení novodobých a barokových (Kláštor sv. Jozefa) vrstiev tam  ležala pomerne hrubá stredoveká kultúrna vrstva. Dr. Samuel v odbornom časopise Monumentorum Tutela (Ochrana pamiatok) v roku 2010 uvádza: ,,… v rámci nej sme identifikovali úzky žľab s takmer kolmými stenami, zapustenými až do intaktného podložia. Žľab prebiehal pozdĺž celej sondy a pokračoval za stenami profilu. V jeho výplni sa nachádzali drobné čriepky stredovekej keramiky. Nie je vylúčené, že žľab predstavuje podľa nálezov keramiky základ drevenej stavby  postavenej v najstarších obdobiach existencie Kláštora sv. Hypolita.“  V neporušenom podloží objavili črep z nádoby, ktorý datovali rámcovo do 10.- 11. storočia.

Nález dokumentuje stredoveké osídlenie lokality. Mnísi budujúci nové kláštory ich stavali v prvej etape z dostupných materiálov nachádzajúcich sa na mieste výstavby. Kláštor sa budoval v lese, drevo bolo dostupné, až následne sa stavali kamenné stavby.

Ján Kratochvíl

Zoborský skrášľovací spolok

1. Asanovaná stavba tzv. telocvičňa (foto M. Samuel)

1 V ľavo od kostola tzv. telocvičňa

2. Základ drevenej stavby (foto M. Samuel)

2 Základ drevenej stavby 1

3. Základ drevenej stavby (foto M. Samuel)

3 Základ drevenej stavby 4

4. Základ drevenej stavby (foto M. Samuel)

4 Základ drevenej stavby 3

5. Rytina zo 17. stor. s približným vyznačením miesta nálezu (M. Samuel)

5 Obrázok2

6. Pôdorys budov s vyznačením výťahovej šachty (plán M. Samuel)

 6 brázok1

7. Výstavba nového pavilónu (foto D. Magula)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8. Nový pavilón september 2009 (foto D. Magula)

8 Nový pavilón september 2009

Informačný servis nitrianskej diecézy