Vo štvrtok 29.6.2017 na sviatok sv. Petra a Pavla sa po svätej omši v priestoroch farského Kostola sv. Urbana, Nitra – Zobor uskutočnilo posvätenie najstaršieho zvona v Nite. Zvon bol vyrobený v roku  1743, je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Na zvone je latinský nápis od výrobcu: ,, Odlial Ján Ernest Christeli v Bratislave v roku 1743“. Jeho výška je 30 cm, spodný priemer 38 cm.  Tento zvon v roku 1930 nahradil nový zvon s rovnakým názvom. Starý ostal v depozite, nakoľko bol poškodený. Po jeho objavení Prof. Ing. Imrichom Točkom CSc. bol vyčistení a správcom farnosti Dr. Milanom Polákom nainštalovaný do kostola, kde si ho môžete pozrieť.

Fotografie: Veronika Florková 011017005020012