• Domov
 • /
 • Nedocenený poklad

ZOBORSÝ KLÁŠTOR – nedocenený poklad

Prvý kláštor na území Slovenska – kláštor sv. Hypolita v rokoch 880 – 1468.
Vznik benediktínskeho kláštora rok 800 – 850 (?), najneskôr rok 880 !

 • Centrum náboženského, verejnoprávneho a kultúrneho diania. Cieľom benediktínov

bolo okrem kristianizácie aj dosiahnutie vyššej úrovne života obyvateľov.

 • Prvá nemocnica a lekáreň na území Slovenska.
 • Maurusova legenda o sv. Svoradovi – Andrejovi a Benediktovi, najstaršia zachovaná latinsky   písaná stredoveká próza z prostredia Slovenska. Vznik legendy sa väčšinou

datuje do rokov 1064-1070.

 • Prvá zachovaná písomná zmienka o škole na území Slovenska, ktorú založili

benediktíni pod Zoborom, pochádza z konca 10. storočia.

 • Andrej – Svorad a Benedikt –  prví svätci pochádzajúci z územia Slovenska, kanonizovaní v roku 1083.
 • Hodnoverné miesto – dnes notársky úrad.
 • Najstaršie   zachované   písomnosti – Zoborské   listiny, rok 1111 a rok 1113.
 • Pozdvihnutie poľnohospodárstva, remesiel, založenie vinohradov a  vinohradníctva.
 • Podľa českého kronikára Kosmasa ( 1178 ), kráľ Svätopluk zomrel r. 896 v benediktínskom kláštore na Zobore .

Kláštor sv. Jozefa – ZOBOR, kamaldulskí mnísi 1692 – 1782 (benediktíni).

 • Mních Cyprián študoval a pôsobil i na Zobore – zostavil herbár.
 • Brat Hadbávny – prvý preklad Biblie do slovenčiny 1756 – podľa kultúrnej

kamaldulskej gramatiky, prvá spisovná slovenčina.